پلاس‌ما هر معلم، یک دنیا فرصت

فرصتی برای اصلاح فرهنگ آموزش و پرورش در کشور

درباره

ثبت نام در اولین گردهمایی ملی پلاس‌ما

«پلاس ما» همایشی‌ست علمی فرهنگی، برای ایجاد شبکه‌ای از معلمان آگاه و دلسوز تا با شکل‌گیری ارتباطی مؤثر بتوانیم به تحولاتی جدی در سیستم آموزشی کشورمان شتاب بدهیم.

با محوریت شعار «هر معلم، یک دنیا فرصت»، به نقش و جایگاه بی‌نظیر هر معلم در ساختار آموزشی کشور می‌پردازیم. معلمانی که با ذهن خلاق و نگاه پویای خود برای اصلاح فرهنگ آموزش و پرورش این سرزمین گام برمی‌دارند.

دکتر علی عبدالعالی

معلم و دبیر پلاس‌ما

معلم , استاد دانشگاه, پرسشگر, پژوهشگر و فعال حوزه تعلبیم و تربیت با بیش از
20 سال تجربه آموزشی ,معلم گردهمایی پلاس‌ما و دبیر این نشست ملی است.

دکتر ایمان افتخاری

رییس جشنواره

ریاضیدان ایرانی که در زمینه توپولوژی ابعاد پائین، نظریه گره ها و جنبه های ریاضی
نظریه ریسمان پژوهش می کند. ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

سخنرانان

دکتر محمد نیرو

استاد حازم فری پور

مجریان و حامیان طرح

همایش پلاس‌ما توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با همکاری شتابدهنده تعلیم و تربیت ایران( تتا) برگزار می گردد